Paradiso e Inferno

 • QUESTE SONO PAROLE D’IDDIO, Sura XXVI – Ayàt 90-91:

وَأُزْلِفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ.90
وَبُرِّزَتْ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ.91

 • QUESTO IL LORO SIGNIFICATO:
  Il Giorno del Giudizio è il giorno, nel quale verrà avvicinato il Paradiso ai timorati (90) e reso visibile ai traviati l’Inferno!”(91)

024

L’ipocrita – 1

Da Abū Huràyrah, che Allàh si compiaccia di lui. L’Apostolo di Allah, che Allàh lo benedica e l’abbia in gloria, disse:

“I segni distintivi dell’ipocrita sono tre: quando racconta, mente; quando promette, non mantiene; e quando ci si fida di lui, inganna!”. [O come disse in arabo, che Allàh lo benedica e l’abbia in gloria].

Registrato da Al-Bukhārī e Muslim, che concordano.

077

Con cuore integro

 • QUESTE SONO PAROLE D’IDDIO, Sura XXVI – Ayàt 88-89:

يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ.88
إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.89

 • QUESTO IL LORO SIGNIFICATO:
  Il Giorno del Giudizio è il giorno, nel quale non gioveranno né ricchezza né figli – (88) ma (avrà vantaggio) chi si presenterà ad Allàh con cuore integro (89)

052

Carbone ardente

Da Anas bin Màlik, che Allàh si compiaccia di lui. L’Apostolo di Allah, che Allàh lo benedica e l’abbia in gloria, disse:

“Verrà per la gente il tempo della pazienza, in questo tempo chi aderisce alla sua religione sarà come uno che tiene in mano carbone infuocato!”. [O come disse in arabo, che Allàh lo benedica e l’abbia in gloria].

Registrato da At-Tirmidhi.

045

Perdono e sublime compenso

 • QUESTE SONO PAROLE D’IDDIO, Sura V – Ayàt 9-10:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ.9
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.10

 • QUESTO IL LORO SIGNIFICATO:
  Allàh promette perdono e sublime compenso a coloro che credono e compiono le buone azioni.(9) E coloro che rifiutano di credere e smentiscono le nostre ayāt, quelli sono i compagni dell’Inferno.(10)
 • Nota
  Per ottenere perdono e sublime compenso, cioè il Paradiso, non basta credere, ma bisogna che il credo si manifesti nelle buone azioni e le buone azioni sono quelle con cui il fedele mette in pratica i Comandamenti di Allàh, rifulga lo splendor della Sua Luce, cioè il Sublime Corano, e i precetti verbali ed esemplari del Profeta, che Allàh lo benedica e l’abbia in gloria, cioè la Sunna dell’Apostolo di Allàh.

064

Khutba della fine del Pellegrinaggio 1436

Nel nome di Allàh,
il Sommamente Misericordioso il Clementissimo.

Unicamente Allàh, l’Altissimo, ha titolo per essere Degnissimo di Lode, per cui noi, suoi servi fedeli, soltanto a Lui innalziamo la lode e il ringraziamento; soltanto a Lui rivolgiamo la nostra invocazione di soccorso, soltanto a Lui chiediamo protezione dalle nostre passioni e dalle nostre trasgressioni; a Lui soltanto chiediamo perdono e a Lui, rifulga lo splendor della Sua Luce, chiediamo la guida sul retto sentiero. Infatti, solamente chi è guidato da Allàh cammina sulla retta via, mentre, per colui che Allàh non guida, non si troverà maestro in grado di metterlo sulla retta via.

Continua a leggere

Chi obbedisce al mio vicario

Abū Huràyrah che Allàh si compiaccia di lui, raccontò che l’Apostolo di Allàh, lo benedica e l’abbia in gloria Allàh, ebbe a dire:

“Chi obbedisce a me, obbedisce ad Allàh, e chi si ribella a me, si ribella ad Allàh; chi obbedisce al mio vicario; obbedisce a me, e chi si ribella al mio vicario, si ribella a me!”. [O come disse in arabo, che Allàh lo benedica e l’abbia in gloria].

Ḥadīth riferito da Al-Bukhārī.

055

Il tocco conclusivo

 • QUESTE SONO PAROLE D’IDDIO, Sura V – Ayah 3 fragm.:

 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.3

 • QUESTO IL LORO SIGNIFICATO:
  Oggi, ho dato per voi il tocco conclusivo al sistema normativo che dovete praticare, ho portato a perfezione la Mia grazia nei vostri confronti e Mi sono compiaciuto di dare a voi, come ordinamento della vita, l’Islàm. Però, se qualcuno di voi, costretto dalla fame e senza spirito di trasgressione, mangia per sopravvivere…Ebbene, in verità, Allàh è Perdonatore e Clementissimo! (fragm. finale dell’àyah 3).
 • Nota
  È il frammento finale della lunga àyah 3 rivelata ad ’arafāt nel Pellegrinaggio dell’Addio, dopo che il Profeta, che Allàh lo benedica e l’abbia in gloria, ebbe pronunciato il famoso sermone, passato alla storia come “Il Sermone dell’Addio”, con il quale il Profeta, che Allàh lo benedica e l’abbia in gloria, fece una sintesi dell’Islàm, quasi un testamento spirituale. Infatti, dopo poco più di due mesi, egli passò a miglior vita, che Allàh lo benedica e l’abbia in gloria. L’Islàm è un sistema di vita onnicomprensivo di matrice Divino-Profetica ed è perfetta ed unica forma di esistenza umana nella vita terrena, la quale assicura all’uomo, non senza intervento della misericordia divina, la salvezza dal fuoco.

062

Se uno nel compiere un’azione

Abū Huràyrah, che Allàh si compiaccia di lui, raccontò che l’Apostolo di Allàh, lo benedica e l’abbia in gloria Allàh, ebbe a dire:

“Allah – incondivisa da altri è la Sua divinità – ha detto: ” Io sono Colui che non ha necessità, che gli venga associato un condomino nella divinità. Se uno nel compiere un’azione, associa a Me qualcun altro, lo lascio a quello che ha associato a Me!”. [O come disse in arabo, che Allàh lo benedica e l’abbia in gloria].

Ḥadīth riferito da Muslim.

063

I rituali del Pellegrinaggio

 • QUESTE SONO PAROLE D’IDDIO, Sura V – Ayah 2 fragm.:

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلاَئِدَ وَلاَ آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.2

 • QUESTO IL LORO SIGNIFICATO:
  O voi che credete, non profanate i rituali del Pellegrinaggio, i luoghi di culto dedicati ad Allàh, né il mese sacro, né le bestie da immolare, né le ghirlande! E non molestate coloro i quali si dirigono alla Moschea Sacra, per ivi implorare la grazia di Allàh ed impetrare il Suo compiacimento…[fragm. Dell’àyah 2]
 • Nota
  Lo scopo del Pellegrinaggio alla Sacra moschea è l’implorazione della grazia di Allàh, rifulga lo splendor della Sua Luce, ed ottenere il Suo compiacimento. Il Compiacimento di Allàh, rifulga lo splendor della Sua Luce, lo si ottiene con un Pellegrinaggio eseguito come Allàh comanda [ḥàggiun mabrūr] e non ha altra ricompensa che il Paradiso, come disse il Profeta, che Allàh lo benedica e l’abbia in gloria.

058